Alternate Text
Alternate Text Alternate Text
Alternate Text

FiinGroup (trước đây là StoxPlus) là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ tích hợp dữ liệu tài chính, thông tin doanh nghiệp, nghiên cứu ngành và các dịch vụ phân tích trên nền tảng dữ liệu khác. FiinGroup cung cấp những thông tin, đánh giá và các nền tảng công nghệ tài chính hỗ trợ thị trường, giới đầu tư và các hoạt động thương mại tại Việt Nam.

Được thành lập từ năm 2008, công ty đã phát triển các hệ thống dữ liệu và phân tích dựa trên cơ sở dữ liệu tài chính toàn diện, có độ chính xác cao bao gồm chứng khoán, trái phiếu, các ngành, IPO, M&A và kinh tế vĩ mô. Hiện nay, công ty đã và đang cung cấp dịch vụ cho hàng nghìn tổ chức tài chính trong và ngoài nước bao gồm: các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, và các tổ chức đầu tư trong nước và quốc tế.

150+
Nhân viên

16 Năm
Phát triển

100,000
Nhà đầu tư

Văn hóa doanh nghiệp

Tại FiinGroup, chúng tôi có trách nhiệm chung để kinh doanh theo phương pháp tôn trọng, bảo vệ và mang lại lợi ích cho khách hàng, nhân viên, cộng đồng, nhà cung cấp và thị trường Việt Nam. Điều này được thể hiện qua các hành động:

Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text